Nominal Ne Demek? Nominal Değer Nedir?

Nominal ne demek? Nominal değer nedir? Ekonomi ile ilgili olun veya olmayın mutlaka nominal kelimesi ile karşılaşmışsınızdır. Bu yazımda sizlere nominal nedir, nominal değer ne demek, nominal değer hesaplama nasıl yapılır göstereceğim.

Günümüzde finansal okuryazarlık ihtiyacı her geçen gün artmakta. Öğrenci, ev hanımı ya da yatırımcı olun fark etmez eğer ekonomi ile içli dışlı iseniz bazı terimlere aşinasınızdır. Bu terimler arasında nominal de yer almakta.

Nominal değer, finans içinde çeşitli bağlamlarda kullanılan ortak bir finansal terimdir. Hisse senetleri ve tahviller gibi yatırım araçları için, bir menkul kıymetin önünde belirtilen bir yatırımın “nominal değeri” olarak da adlandırılır. Bir menkul kıymetin mevcut piyasa değerinden farklıdır.

Şimdi gelin nominal değer ne demek, nominal piyasa nedir, nominal fiyat nedir tüm bunları inceleyelim. Öncelikle nominal nedir ile başlayacağım.

Nominal Ne Demek?

Öncelikle kelime anlamı olarak nominal ne demek bakalım. Bu terimin çok çeşitli kullanımları ile karşılaşmak mümkün. Nominal fiyat, nominal faiz, nominal gelir bunlardan bazılarıdır.

Nominal kelime anlamı olarak “ad belirtilerek yapılan” anlamına gelen bir sıfattır. Yazılı olan olarak da tanımlanabilir. Örneğin 100 TL banknotun üzerinde yazan değer olan 100 nominal yani itibari değerdir.

Nominal değer en çok karşılaşılan ekonomik terimlerden biridir. Bu nedenle de nominal değeri nedir bilmek önemlidir.

Ekonomide nominal değer, bir varlığın giderler, vergiler ve enflasyon gibi kesintiler ve primler dikkate alınmadan düzeltilmemiş değeridir. Kesintileri ve primleri dikkate alan bir varlığın gerçek değerinin tersidir. Gelin yakından bakalım.

Nominal Değer Nedir?

Nominal değer, bir hisse senedinin veya tahvilin cari piyasa değerinden ziyade ihraç edildiği andaki fiyatıdır. İtibari değer olarak da bilinir. Kavram en yaygın olarak hisse senetleri ve tahviller için geçerlidir, ancak tahvil ve tercih edilen hisse senedi yatırımcıları için özellikle önemlidir.

nominal değer nedir

Genellikle nominal veya nominal değer olarak adlandırılan bir menkul kıymetin nominal değeri, itfa fiyatıdır ve normalde bu menkul kıymetin önünde belirtilir. Tahvil ve hisse senetleri ile ilgili olarak, piyasa değerinin aksine ihraç edilen menkul kıymetin belirtilen değeridir.

Ekonomide nominal değerler, enflasyon veya diğer faktörleri hesaba katmadan, gerçek değerlerin aksine, zaman içindeki genel fiyat seviyesi değişiklikleri için ayarlamaların yapıldığı, düzeltilmemiş oranı veya cari fiyatı ifade eder.

Nominal değer, faiz ödemeleri, piyasa değerleri, indirimler, primler ve getiriler dahil olmak üzere birçok tahvil ve tercih edilen hisse senedi hesaplamalarının kritik bir bileşenidir.

nominal ne demek

Hisse senedinin nominal değeri, arz / talep hususları nedeniyle genellikle piyasa değerinden çok daha düşük olurken, tercih edilen hisse senedinin nominal değeri, piyasa değeriyle daha uyumlu olmalıdır. Bir tahvilin nominal değeri, piyasa faiz oranlarına bağlı olarak piyasa değerinden farklı olacaktır.

Nominal ve reel değerler, ister nominal GSYİH’yi, reel GSYİH’yi, ister nominal faiz oranlarını, reel faiz oranlarını hesaba katsın, ekonomide hayati bir rol oynar. Gerçek değerler, satın alma gücündeki değişiklikleri etkiler.

Nominal getiri oranı, bir yatırımcının kazançlarını ilk yatırımlarının yüzdesi olarak yansıtırken, gerçek getiri oranı, enflasyonu ve yatırımcının kazançlarının gerçek satın alma gücünü hesaba katar.

En İyi 6 Forex Şirket Puanım
1. Olive Markets
(Türkçe Destek)
4.9
2. FXPro 4.7
3. XM 4.6
4. FXTM 4.5
5. XTrade 4.4
6. İdealFX 4.4

Tahviller için nominal değer, üzerinde yazılı olan değerdir ve piyasa faiz oranlarına bağlı olarak piyasa değerinden farklılık gösterecektir.

Nominal Değer Hesaplama Nasıl Yapılır?

Nominal değer en iyi “ne görürsen onu alırsın” şeklinde açıklanır. Günlük olarak görüntülenen basit, kolayca karşılaştırılabilir değerlerdir. Nominal değer örnekleri şunları içerir:

  • Bir süpermarketteki ürünlerin fiyatları
  • Bir banka hesabındaki mevduatın değeri
  • Bir hisse senedinin nominal değeri
  • Bir tahvilin nominal değeri

Yukarıdaki örnekler, hiçbir şeyle ilgili olmayan bağımsız alıntılar olduğundan, tüm nominal değer örnekleridir. Aksine, gerçek değer daha soyuttur; enflasyon gibi bazı dış faktörlere göre ayarlanmış bir değerdir.

Bir finansal enstrüman veya menkul kıymetin üzerinde yazılı bir değeri olabilir ve bu, insanların piyasada satın almaya istekli olduklarından az veya çok olabilir.

Tahvil veya hisse senedi gibi bir finansal aracın nominal değeri vadeye kadar değişmezken, piyasa değeri enflasyon etkisine ve talep düzeyine göre değişir.

Piyasa değeri aynı zamanda halka açık bir şirketin piyasa değeri anlamına gelir. Mevcut hisse fiyatı ile tedavüldeki toplam hisse sayısı çarpılarak hesaplanır.

Nominal değer hesaplama fiyattaki herhangi bir değişikliği, yani enflasyonu hesaba katmadan, günün parasını veren bir ürün veya hizmetin değeri alınarak yapılır. Farklı dönemlerdeki değerleri karşılaştırmak için kullandığımızda nominal rakamlar yanıltıcıdır, çünkü enflasyon zamanla bir şeyin gerçek değerini azaltır.

Diyelim ki 100 TL nominal değeri olarak 100 TL olarak kalır. 1 sene önce 100 TL ile tanesi 10 lira olan bir üründen 10 adet alınabilirken şimdi aynı ürünün tanesi 20 lira olduğu için 5 adet alınabiliyor. Enflasyon hesaba katıldığında aslında nominal değer olarak değişiklik olmamasına rağmen paranın reel değeri bilinen tabirle alım gücü düşmüştür.

Örneğin, 10.000 TL’lik bir hisse senedi aldığınızı ve ertesi yıl 11.000 TL’ye sattığınızı hayal edin. Nominal getiri oranınız %10’dur. Bununla birlikte, gerçek getirinizin daha doğru bir resmini elde etmek için, bu oranın enflasyona göre ayarlanması gerekir, çünkü paranızın satın alma gücü bir yıl içinde büyük olasılıkla değişmiştir. Dolayısıyla, o yıl için enflasyon %4 ise, reel getiri oranı sadece %6 olur. Nominal getiri oranı eksi enflasyon oranı bize reel getiri değerini verir.

Nominal Fiyat Nedir?

Nominal değer bazen karşınıza itibari değer olarak da çıkabilir. Nominal tanım olarak yazılı olan veya itibari şeklinde açıklanmaktadır. Bu nedenle bazı kaynaklar nominal terimi yerine itibari değer şeklinde kullanımı tercih edebilmektedir. İtibari değer ne demek diye merak edenler için nominal ile aynı kullanıma sahip olduğunu söyleyebilirim.

İtibari değer, bir menkul kıymetin üzerinde yazan değerdir. Diyelim ki elimizde bir tahvil var ve üzerinde 1000 TL yazıyor. Bu tahvil vadesi geldiğinde sahibine 1000 TL itibari değer kazandırır. Yani üzerinde yazan değer neyse vade bitiminde o değer miktarında bir fiyata sahip olunur.

nominal değer nedir

Ekonomide itibari değer, mevcut parasal değeri ifade eder ve enflasyonun etkilerine göre ayarlama yapmaz.

Hisse senetleri (hisse senetleri) ve tahviller (sabit gelir) gibi yatırımları değerlendirirken, nominal değeri piyasa değerinden ayırmak önemlidir. Hisse senetleri için nominal bir değer, genellikle bir menkul kıymet satın almak için peşin fiyattır ve sabit kalır.

Sabit gelir için nominal bir değer, bir menkul kıymetin nominal değeridir ve aynı zamanda sabit kalır. Piyasa değeri ise sabit değildir. Menkul kıymetlere yatırımcılardan gelen arz ve talebe bağlı olarak piyasa değerleri dalgalanmalara tabidir.

Örneğin, 10 liraya ihraç edilen bir şirketin tek bir hissesini ele alalım. Nominal değer 10 TL’dir ve değişmeyecektir. Bununla birlikte, şirket ilerleyen zamanlarda yapacağı bir yatırım ve büyüme hamleleri sayesinde birçok yatırımcı şirketin hisselerini satın almak isteyecektir. Bu da talebi ve ardından piyasa fiyatını artıracaktır.

Bir devletin nominal fiyat 1.000 birim olan devlet tahvili ihraç ettiği başka bir örneği ele alalım. Tahvilin nominal değeri 1.000 birimdir ve sabit kalacaktır. Bununla birlikte, ekonomi bir durgunlukla karşı karşıyaysa ve yatırımcılar devlet tahvilleri gibi güvenli yatırımlar arıyorsa, talep artacaktır ve ardından piyasa fiyatı da yükselecektir.

Reel Değer Nedir?

Reel değer yani bir ürün veya hizmetin gerçek değeri, enflasyona göre ayarlanmış nominal değerdir. Reel değer, ekonomik trendlerin gerçek bir resmini elde etmek için zaman serisi sonuçlarının nominal değerinden fiyat seviyesindeki değişimlerin etkisinin çıkarılmasıyla elde edilir.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve kişisel gelirler gibi ekonomik ölçüler için gerçek değerler nominal değerlerden daha önemlidir.

GSYİH ve gelirler gibi zaman serisi verilerinin nominal değeri, gerçek değerleri türetmek için bir deflatör tarafından ayarlanır. Ekonomide, ikisini birbirinden ayırmak önemlidir. Nominal değer, enflasyona göre ayarlama yapılmadan peşin parasal değerdir, oysa gerçek değer gerçekleşecek gerçek değeri yansıtacaktır.

Reel değer = Nominal değer – Enflasyon etkisi şeklinde formüle edilebilir. Nominal değer ile reel değer arasındaki fark bize enflasyon oranını verir.

Bu önemli bir husustur çünkü bazı değerler zamanla enflasyonun etkisiyle çarpıtılabilir. Örneğin, bir yılda %1 getiri sağlayan bir Hazine bonosu aldığınızı düşünün. %2’lik bir enflasyon oranını olursa, gerçekleşen gerçek getiri –1%’dir. Yani bu durumda tahvile yatırım yapan bir yatırımcının alım gücü fiilen azalmıştır.

Finansta, belirli şeylerin farklı yıllar boyunca nominal değeri, para değeri olabilir. Reel değerler, o yıllardaki fiyat düzeyi farklılıklarını hesaba katar. Örnekler arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla gibi bir ürün paketi ve satışlar yer alır. Fiyat düzeyi farklılıklarından dolayı birbirini izleyen yıllarda bir dizi nominal değer için farklı değerler olabilir.

Bununla birlikte, nominal değerler, farkın ne kadarının fiyat seviyesi değişimlerinde olduğunu belirtmez. Reel değerler bu belirsizliği ortadan kaldırır. Reel değerler, sıralamanın her yılındaki fiyatlar sabitmiş gibi nominal değerleri dönüştürür.

Yatırım kararları verirken nominal değer önemsizdir. Optimal yatırımın belirlenmesinde vergiler, enflasyon ve diğer maliyetler dikkate alındığında, yatırımlar nihai olarak gerçekleşen reel getiri oranı üzerinden değerlendirilmeli ve karşılaştırılmalıdır.

1 TL Nominal Değer Ne Demek?

Diyelim ki elimizde bir hisse senedi var ve 1 TL nominal değere sahip. Bu hisse senedini satmak istediğinizde karşınıza çıkacak olan itibari (nominal) değer yine aynı şekilde 1 TL’dir. Yani 1 TL nominal değer, o varlığın o değerde fiyatlandığını gösterir.

Nominal Tutar Ne Demek?

Bir menkul kıymetin vade sonunda değerleneceği tutara nominal tutar denir. Nominal tutar veya nominal değer karşınıza itibari değer olarak da çıkabilmektedir.

3 yıl Ziraat Bankası’nda, 7 yılı aşkın bir süre de İş Yatırım’da çalıştım. Son 1 yıldır ise freelance yatırım danışmanlığı yapıyorum. Sizler de finansal piyasalar hakkında bilgi edinmek isterseniz blogumda yer alan şirket incelemeleri ve finans yazılarımı okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here